Szúrópróba: tanúságok és tanulságok az oltások történetéből

Az oltások története a népi gyógyászat megfigyeléseivel, praktikáival kezdődik. Az orvostudomány ezekre a kihívásokra adja a maga válaszát Edward Jenner útkeresésével, aki a bakteriológiai kutatások forradalmi felfedezései előtt a feketehimlő megelőzésével – Semmelweishez hasonlatosan – jócskán előtte járt a későbbi korok tudományos ismereteinek.

A 18. század végének közvélekedése szerint az orvoslás történetének legnagyobb jótéteménye a himlőoltás felfedezése volt. A halál a családokhoz akkoriban megszokott vendégként kopogtatott. Igaz majd’ 80 évet kellett még várni arra, hogy az első kórokozók beazonosíthatóan kirajzolódjanak a mikroszkópok nagyítói alatt, s a betegségek legyőzésében szerepet játszó immunrendszer működése ne csupán sejtés maradjon. A konkrét betegségekre kifejlesztett védőoltásokért folytatott küzdelem története tele van kudarcokkal, sikerekkel, ám mindenekelőtt tanúságokkal és tanulságokkal.

Etikai kérdések, vallási viták, humán kísérletek, versenyfutás a kórral, az idővel. Megannyi kérdés, megannyi betegség, megannyi kikristályosodó fogalom, törvényszerűség. Orvostudomány, társadalomtudomány, harc a közműveltségért, jogi felvetések. Egyén, közösség, felelősség magunkért, gyermekeinkért, ismerőseinkért, ismeretlen társainkért. Próba. Mintavétel. Szúrópróba.

A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum oltások témakörű időszaki kiállítása jövő június 4-ig látogatható.