Árpád-házi (Szent) Piroska – Isztambul

A legrégebbi ábrázolást egy magyar nőről a Boszporusz mellett őrzik. A 12. században készült mozaikkép Szent László királyunk leányát, Piroskát (1088–1134) örökíti meg férje, Komnénosz II. János bizánci császár oldalán, kettőjük között pedig Szűz Mária a kis Jézussal teszi teljessé a bemutatását.

Árpádházi Piroskát – vagy ahogy akkor még ismerhették: Priszkát – nem kényeztette el gyermekkorában az élet. Kétéves korában meghalt az édesanyja, Adelhaid rheinfeldi hercegnő, majd 1095-ben, I. László király elhunytával elsőszülött leánykájuk teljes árvasága jutott. Közel tíz esztendőn át nagybátyja, Könyves Kálmán udvarában serdült nagylánnyá, a korra jellemző diplomáciai megfontolásokból 16 éves korában eljegyezték későbbi férjével, akivel hamarosan össze is házasodtak. Ehhez Piroskának át kellett térnie a görög ortodox hitre, új nevet is kapott: Bizáncban ettől kezdve Irénnek (Eiréne) hívták az ifjú császárnét, akit kegyes élete elismeréséül halála után az ortodoxok szentté avatták. Házasságából nyolc gyermek született, köztük Manuel Komnénosz, a korszak jelentős bizánci császára.

Piroska/Irén a bizánci udvarban sűrűn fogadott Szentföldre induló magyarországi zarándokokat, soha nem fordított hátat hazájának, többször közvetített a Magyar Királyság és a Bizánci Császárság között. Ő alapította a későbbi Konstantinápoly egyik legfőbb kolostorát, a Pantokrátor-monostort, és az azzal összeépített ötvenágyas kórházat. (Utóbbi mintául szolgált a középkori Európa kórházainak építéséhez). Kultuszát a római és görögkatolikus egyház is átvette, ugyancsak szentjei közé sorolja.

Szent Piroska/Eiréné császárné mozaikképe az Aja Szófia (Hagia Sofia) isztambuli székesegyház (újabban nagymecset) délkeleti galériájában található – ez tehát ismereteink szerint a legrégebbi ábrázolás magyar nőről, de az ősi magyar női hajfonatról is. A szakértők szerint a mozaikon jól felismerhetők az Árpád-ház tagjainak arcvonásai.

Az Aja Szófia bejáratánál található Eiréné császárné állítólagos szarkofágja, amely zöld márványból készült és eredetileg az általa alapított monostorban állhatott. A történészek véleménye megoszlik ennek hitelességét illetően. Ami viszont biztos: az egykor Esztergomban Piroska néven született szentnek az ortodox liturgia szerinti emléknapját augusztus 13-án tartják. (Fotók: Wikipédia)