Elszámolhatóak-e a home office költségei?

A koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt általánossá vált az otthonról történő munkavégzés Magyarországon is. Költségeit főszabályként a munkáltatónak kell megtérítenie, a munkavállaló pedig – az adóhatóság értelmezése szerint is – költségként elszámolhatja a kiadásokat. (A nyitó kép forrása: shutterstock.)

A 47/2020. (III. 18.) kormányrendelet lehetővé tette, hogy a munkáltató a munkavállaló számára az otthoni munkavégzést és a távmunkavégzést egyoldalúan elrendelje. Ennek megfelelően jelenleg is munkavállalók százezrei dolgozhatnak otthonról[1]. A távmunkavégzésre eddig is részletes munkajogi, illetve adójogi szabályok vonatkoztak, az otthoni munka többletköltségeit azonban nem rendezték.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. számú melléklet I. 24. pontja szerint a munkavállaló költségként elszámolhatja a munkaszerződésben elrendelt táv-munkavégzés közben keletkező költségeket:

  • arányos bérleti, közüzemi díjak
  • internethasználati díjak,
  • számítástechnikai eszköz megszerzésére fordított kiadások, illetve értékcsökkenés.

Az adóhatóság álláspontja szerint ez a költségelszámolás – a veszélyhelyzet időtartama alatt – abban az esetben is alkalmazható, ha nem munkaszerződésben állapodtak meg a felek, hanem a kormányrendelet alapján a munkáltató egyoldalúan rendelte el a távmunkavégzést.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény értelmében távmunkavégzés a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen rendszeresen folytatott olyan tevékenység, amelyet számítástechnikai eszközzel végeznek és eredményét elektronikusan továbbítják.

Az otthoni munkavégzésre (home office) vonatkozóan nincsen törvényi meghatározás, ha azonban a munkavállaló otthonról, vagyis a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen rendszeresen számítástechnikai eszközzel végez munkát, és eredményét elektronikusan továbbítja, akkor az tartalmát tekintve távmunkavégzésnek minősül.

Az adóhatóság most azt is megerősítette, hogy ha a „home office”-ban végzett munka tartalmát tekintve megfelel a távmunka fogalmának, akkor arra a távmunkavégzésre vonatkozó költségelszámolás is alkalmazható.

A szabályok alapvetően nem változtak, ugyanakkor az adóhatóság – a vészhelyzetre is tekintettel – elfogadni látszik kiterjesztő értelmezését.

A gyakorlatban tehát, ha a munkavállaló 180 ezer forintért vásárol egy laptopot otthoni munkavégzés céljából (költség) és azt számára a munkáltató kifizeti (bevétel), akkor a munkavállaló a költséget a törvényi keretek között elszámolhatja, és így nem keletkezik adóköteles jövedelme. Még gyakoribb lehet, hogy – ha a munkáltató az otthoni munkavégzéshez szükséges internet havi díját megtéríti – akkor azt is adómentesen teheti meg.

[1] A KSH felmérése szerint a veszélyhelyzetet megelőzően a távmunkavégzők száma 144 ezerre volt tehető (2018. I. negyedéves adatok)