Akadémiai program a közoktatás fejlesztésére

Meghirdette a közoktatás fejlesztésének tudományos megalapozását segítő programjának pályázatát a Magyar Tudományos Akadémia. Pályázhatnak felsőoktatási, különösképpen pedagógusképzéssel foglalkozó intézmények főállású oktatói, kutatóintézetek által foglalkoztatott kutatók, akik a kutatási pályázatukban bemutatott szakterületen figyelmet keltő szakmai eredményeket értek el.


Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia akkori elnöke 2014-ben hirdette meg először a közoktatás fejlesztésének tudományos megalapozását segítő, tág értelemben vett neveléstudományi kutatásokat támogató pályázatát „Szakmódszertani pályázat” címmel.

Az egyéves program nagy érdeklődést keltett, ezért az Akadémia elnöke 2016-ban négyéves kutatási programot hirdetett Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program néven, amely szintén nagy sikerrel zárult.
Ennek nyomán az MTA Elnöksége határozatban javasolta Freund Tamásnak, az MTA tavaly megválasztott elnökének, hogy a programot az Akadémia tekintse hosszú távú, stratégiai feladatának.

A most meghirdetett közoktatás-fejlesztési kutatási pályázatra olyan felsőoktatási, különösképpen pedagógusképzéssel foglalkozó intézményekben foglalkoztatott főállású oktatók vagy kutatóintézetek által foglalkoztatott kutatók jelentkezhetnek, akik a kutatási pályázatukban bemutatott szakterületen figyelmet keltő szakmai eredményeket értek el.
A pályázatot benyújtóknak (kutatócsoport-vezetőnek) legalább három évvel azelőt megszerzett PhD-fokozattal kell rendelkezniük. A pályázónak (kutatócsoport-vezetőnek) kutatócsoportot kell létrehoznia.

A pályázat nyílt jellegű, a vissza nem térítendő támogatás folyósítására egy összegben előleg formájában, éves ütemezés szerint, időarányosan vagy teljesítésarányosan kerülhet sor. A megítélt összeg a pályázatban foglalkoztatott munkatársak (pl. fiatal kutatók, segédszemélyzet) bérére,
a kutatásba bevont személyek (pl. a közoktatásban foglalkoztatott pedagógusok) megbízási díjaira és járulékaira, dologi kiadásokra (pl. Open Access-díj, nyelvi lektorálás, konferencia-részvétel), a kutatáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzésére, valamint rezsiköltségre (max. 10%) használható fel.

Az éves pályázati keret összege a szakmai feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére 200 millió Ft. A pályázatonként kiosztható maximális összeg évi 20 millió Ft. A teljes pályázati felhívás itt olvasható.