Az újságíró archívumából – Összetartás, Szvatopluk szellemében

Cikkünk szerzője 1992–96 között a Népszabadság állandó tudósítójaként működött Prágában és Pozsonyban, hazatérése után is megkülönböztetett figyelemmel kísérte északi szomszédunk belpolitikai eseményeit. Alábbi írása 2006. október 31-én jelent meg a legnagyobb példányszámú hazai napilapban.  Címképünk a pozsonyi vár előtt álló Szvatopluk-szobor, amit a Fico-kormány idején állítottak fel, s amely szenvedélyes viták tárgyát képezi azóta is…


Szvatopluk nagymorva fejedelemnek jutott a magyar legendáriumban az a kétes dicsőség, hogy ő passzolta el országát egy fehér lóért (plusz arany nyereg és ezüst kötőfék) Árpád népének. Szlovák szomszédaink már másként emlékeznek az egykori uralkodóra: az ő hagyományaikban Szvatopluk nevéhez az egység óhaja fűződik. Három fiát ugyanis arra figyelmeztette, hogy ellenségeik külön-külön elbánhatnak velük, ha azonban összefognak, nem találnak legyőzőre. Szavai illusztrálásául az agg fejedelem három vesszőt fogott a markába, amik egy kötegben törhetetlennek bizonyultak, ám különválogatva már könnyűszerrel elpattantak a meghajlításukkor.

A vesszőnyalábos Szvatopluk szigorú tekintetű képe ékesíti mostanság azokat a plakátokat, amik egyre-másra tűnnek fel Szlovákia tömegközlekedési eszközein. Kiadójuk a Szlovák Újjászületési Mozgalom (SHO), egyúttal tagokat is toboroz, mindenkit várva soraiba, aki rokonszenvezik eszméivel.

Az ominózus eszmékből már a plakát is ad némi kóstolót. „Szlovákok, meddig leszünk még híján az egységnek!? Az ellenség itt van a hazánkban, mi pedig mint vendégeket fogadjuk őket! Eljött az idő, hogy egyazon zászló alatt összefogjunk, és előre lépjünk!” A sokatmondó gondolatsort kiegészíti egy – természetesen autentikus – idézet Szvatopluktól, aki az összetartást szorgalmazza („és akkor senki nem győz le titeket!”), és akit a történelem a Nagymorva Birodalom 894-ben elhunyt fejedelmeként jegyez ugyan, ám aki a plakát szerzői szerint szlovák király volt, és punktum!

Aki ennél részletesebb tájékoztatásra szomjazik, annak segít az internet. A www.sho.sk cím alatt az érdeklődő tanulmányozhatja a mozgalom elképzeléseit a jelenről és a jövőről. (A honlap orosz nyelven is informál.) Általában egy aktuális esemény híre vagy egy jelentős személyiség képe nyitja a lapot, a minap például a Hitler-csatlós szlovák bábállam második világháború után kivégzett vezetője, Jozef Tišo arcmása nézett szembe az odakattintókkal. Egy-kettőre kiderül, hogy a mozgalom hívei nemzeti hagyományaik ápolása mellett fontosnak tartják a szlovákiai magyarok politikai szerveződésének, a Magyar Koalíció Pártjának mielőbbi betiltását is. Nem igazán rokonszenveznek az Európai Unióval sem: az egyik írás szerint az EU éppúgy a népek börtöne, mint ahogy Nagy-Magyarország is az volt. A tájékoztatásból meg lehet továbbá tudni, hogy az SHO nemcsak a szlovák, de általában a szláv egységnek is feltétlen híve, máig büszkék arra, hogy aktívan részt vettek Fehéroroszországban a IX. össz-szláv világkongresszuson, amely az általuk nagyra becsült fehérorosz elnök, Alekszandr Lukasenko védnöksége alatt végzett felettébb hasznos munkát. Végül is nincs mit csodálkoznunk ezen elkötelezettségükön, hiszen – mint az anyagokból kiderül – már évezredekkel ezelőtt létezett egy hatalmas szláv birodalom, amelynek szíve éppenséggel Szlovákia volt.

Az csak feltételezés, hogy Szvatopluk a rómaiaktól vette az ötletet vesszőhasonlatához, felidézve ezzel a bárdot körülfogó, bőrszíjakkal összekötött vesszőnyalábot, a fascest. Az viszont tény, hogy ebből származik a szó: fasizmus.