Telefon-, internetszolgáltató-váltás egyszerűen, ingyen

A hazai hírközlési szabályok legfontosabb módosításait összegezi a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) fogyasztói tájékoztató aloldala, az nmhh.hu/hirkozlesiszabalyok. (Néhány fontos változásról a hatóság már jóval előbb beszámolt.)

A tavaly nyári változások között szerepel például, hogy a szolgáltatóknak ingyen, egyszerűen biztosítaniuk kell az utólagos számhordozást, az internet-szolgáltatók közötti szünetmentes váltást, és rendszeresen tájékoztatniuk kell előfizetőiket a legolcsóbb díjszabásaikról.

Az új európai uniós hírközlési kódex nyomán a szolgáltatóknak 2021. június 30-ig kellett az ászf-eiket átalakítaniuk. Az NMHH most az internetszolgáltató-váltással, az utólagos számhordozással, az új típusú rendszeres tájékoztatással és az alternatív díjakkal kapcsolatban ad tájékoztatást.

Nem csak telefonszolgáltatót lehet már könnyen váltani; most már lehetőség van arra is, hogy az előfizető az internet-szolgáltatók között is szünetmentesen válthasson, ha az műszakilag megvalósítható. Ezt csak egyszer és egy helyen kell jelezni: az új szolgáltatónál kell kérnie a szolgáltatóváltást, aki intézkedik az addigi szerződés felmondásáról és együttműködik az előző szolgáltatóval abban, hogy a váltáskor a szolgáltatás kiesése ne legyen több egy munkanapnál, akkor sem, ha a szünetmentes váltás műszaki feltételei nem adottak. Ha a szolgáltató a bekötést késve vagy hibásan teljesíti, a szabályozás kompenzáció fizetését írja elő. A kompenzációt főszabályként az átvevő szolgáltató fizeti az előfizetőnek.

Ha az előfizető az internet-előfizetés mellett e-mail-szolgáltatást is igénybe vesz a szolgáltatójától, és az internet-hozzáférésre vonatkozó előfizetői szerződése megszűnik, akkor az előfizető kérésére a szolgáltatónak még legalább fél évig biztosítania kell a hozzáférést a fiókhoz vagy továbbítania kell az üzeneteket egy, az előfizető által megadott e-mail-címre.

Az előfizetői szerződés megszűnése után a szolgáltató köteles még egy évig biztosítani az előfizetőnek, hogy hozzáférjen az előfizetői szerződésével kapcsolatos, elektronikus tárhelyen tárolt információkhoz.

Ha az előfizető felmondja a szerződését, hívószáma megtartását a szerződés megszűnése utáni egy hónapban is kérheti az egykori szolgáltatójától. Az ilyen utólagos számhordozáskor a volt előfizető a számát ingyen áthordozhatja egy másik szolgáltatóhoz, aminek az ügyintézésében az új szolgáltató köteles eljárni, a régi szolgáltató pedig együttműködni.

A hírközlési szolgáltatóknak tájékoztatást kell adniuk előfizetőiknek az elérhető legkedvezőbb díjakról:

# az internet-és telefonszolgáltatóknak évente, illetve bármikor az előfizetők kérésére,

# általában bármely hírközlési szolgáltatónak pedig a határozott idejű előfizetői szerződés lejárata előtti 90 napban három alkalommal.

Valójában nem újdonság, de az új hírközlési kódex egyértelművé teszi, hogy a „díjazás ellenében” fordulat már nemcsak pénzfizetéssel kiegyenlített szolgáltatást jelent, hanem a személyes vagy más adatok átadásával is „fizet” az előfizető. Tehát a pénzben kifejezve ingyenes szolgáltatás is lehet elektronikus hírközlési szolgáltatás – és vonatkoznak rá a felhasználókat védő szabályok –, ha az egyéb fogalmi feltételek igazak rá.

A hírközlési hatóság ellenőrzi, hogy a piaci szereplők frissítették-e általános szerződési feltételeiket (ászf), és az előfizetői tudatosság növelése végett rendszeresen tájékoztatja a fogyasztókat azokról az új szabályokról, amelyekre érdemes odafigyelni.