Győr: csónakház-sztori meglepetéssel és bonyodalmakkal

Kitörő örömmel fogadták a helybéliek a „Győr összefog” Facebook-helyen Borbély János csoporttag bejegyzését, amelyben üdvözli a Szakács István által közölt információt nem csupán a város, hanem az ország legrégebbi, jövőre 125 esztendős csónakházának a (reménybeli) megmentéséről.

Szakács István közli a kedves győriekkel (szó szerinti idézet!): „Azt hiszem sokunk vágyának első lépése teljesült ma. A közgyűlés megvásárolta a Radó szigeti Spartacus csónakházat! Abban pedig biztosak lehetünk Polgármester urat ismerve, hogy hamarosan meg is fog újulni! Nagyon sokan tették szóvá, hogy méltatlan az épület állapota, és sajnos a tulajdonos nem tervezte a rendbetételét. Elhárult az akadály! Köszönjük a képviselő testületnek!”

Megvallom: szerénységem is szerfölött örül a csónakház (remélhetőleg, műemléki felújításának), megvételének és megmentésének. (Itt egy apróság helyesbítésre szorul: aligha a győri önkormányzati közgyűlés vette meg a csónakházat…)

Ami pedig az utóbbi évek csónakházi sztoriját illeti, ide írom azoknak, akik netán nem olvasták volna: a 20 évvel ezelőtt Budapesten alapított internetes napilap, az Infovilág (www.infovilag.hu) évek óta képekkel illusztrált cikkeiben szállt síkra a győri, Radó-szigeti műemlék csónakház megmentéséért:

Mi lesz veled, Rába-parti műemlék csónakház? – A Duna-parti is fölújításra vár(2018. június 11.)

Kedves Nyilvánosság (2.) – Türelemmel várjuk a választ a győri városházától(2019. április 8.) Ebben a cikkünkben így fogalmaztunk:

Külön fejezetet érdemelnek a folyók városának elképesztően elhanyagolt vízparti létesítményei, különösen a Rába-parti műemlék csónakház, és a vele csaknem egyidős Duna-parti, a Kossuth híd lábánál. Megvárják, míg az egyik, aztán majd a másik is összeomlik? 

Másfél hónappal később, 2019. május 27-én a Győr többet érdemel(ne) – hagyják összedőlni az ország legrégebbi csónakházát?című írásunknak újra a Radó-szigeti csónakház volt a témája. Aznap hivatalosan érdeklődött szerkesztőségünk a Győri Körzeti Telekkönyvi Hivatalnál, amely azt a tájékoztatást adta, hogy meglehetősen kétértelmű a Rába-parti csónakház tulajdoni helyzete. „Egymásnak ellentmondó információk olvashatók ki a tulajdoni lapból – mondta lapunk tudósítójának a hivatal munkatársnője –, mert az egyik bejegyzés szerint 2016-ban eladták az Unicentralnak, egy másik bejegyzés szerint 30 évre szóló használati jogot kapott rá a budai cég. A lényeg: a tulajdonjog máig nincs bejegyezve a nevére.”

Tíz nappal később lapunk újra foglalkozott a Radó-szigeti csónakházzal, melynek az Unicentral részéről „szigorúan titkosan” kezelt ügyét igyekeztünk napirenden tartani: Győr többet érdemel(ne) – apró változások a kamalduli némaság ellenére.

Tényekkel, adatokkal bizonyítottuk ebben az írásunkban (Haldokló csónakház a Radón), hogy „…Láthatóan semmit sem tett az Unicentral a múlt három évben a Radó-szigeti csónakházért: állapota elképesztő mértékben romlik, látványos bizonyítéka annak, hogy Győrött nincs, aki a városképpel törődnék, illetve felelősségre vonná a felelőtlenül (netán önös számításból?) ígérgetőket.” A cikkben meglehetős részletességgel írtunk a csónakház hányattatásairól – és a vele kapcsolatos ígérgetésekről.

Tavaly karácsony előtt, 2019. december 12-én A gőg és dölyf rossz tanácsadó című cikkünkben igyekeztünk összefoglalni mindazt a dölyföt, amit éveken át tanúsított a győri városháza az Infovilággal szemben. Akkor még Borkai Zsoltnak címeztük levelünket. Egy részlet az akkori cikkünkből:

„…Kérem tehát, Polgármester Úr, szíveskedjék mégis csak elolvasni (az alább másolatban újólag megküldött) soraimat, és érdemben válaszolni – tekintettel a 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire is. Az Ön beosztottja által a (2019. június 17-én küldött) levelemre adott választ nem fogadom el.”

A nyilvánvaló – a győri városházától korántsem idegen – időhúzás (óra újra indul) folytatódott, annak ellenére, hogy ha Borkai Zsolt nem is, tanácsadói biztosan ismerik a 2010. évi CIV. törvény 9. paragrafusát. Telefonok, levelek a regnálása 13. évében járó polgármester titkárságára, minden alkalommal a titkárnői válasz: nem tudjuk, hogy polgármester úr válaszol-e, ha igen, mikor.”

Idézet a Műemlék győri csónakház: élt 124 évet című írásunkból (2020. szeptember 5.): Borzasztóan sajnálom az Unicentrál Cégcsoportnál dolgozó Koroknai nevű hölgyet, aki a 06 96 511 380 hívószámú telefont kezeli. Csak úgy ég a kezében a munka és forrósodik a telefon kézibeszélője, mert ugyan mi más lenne az oka annak, hogy másodpercek alatt leteszi a telefont, amikor az Infovilág munkatársa hívja, megérdekelendő: megkapta-e a cég a szerkesztőség alábbi levelét:
„A Győri Körzeti Földhivataltól nyert értesülésünk szerint 2019 óta az Önök tulajdonában áll a győri, 7494. számú helyrajzi bejegyzésű ingatlan. Tekintettel arra, hogy a műemlék csónakház az elmúlt jó 120 esztendő alatt meglehetősen „ingatag” állapotúvá vált, érdeklődöm, hogy mi a tulajdonos szándéka az épülettel. Válaszát köszönöm. Kiváló tisztelettel: aláírás”.
Miután a Koroknai néven bemutatkozó hölgytől azt szerettük volna kérni, hogy kapcsolja az ügyben illetékes munkatársát, közölte, hogy nincs benn, és nem is tud foglalkozni a témával, mert elképesztően sok a telefonhívása. (Sejtésünk szerint a Koroknai néven bemutatkozó nem a telefonközpontos, hanem valaki más, egy szerfölött fontos elfoglalt alkalmazott, mert a központosok nem szokták megmondani a nevüket, legföljebb annak a cégnek, szervezetnek a nevét, amelynek a telefonját kezelik…)
Tekintettel arra, hogy a rejtélyes Unicentrál Kft. esetében ez a legutóbbi (2020. szeptember 4-i) „párbeszéd” nem az első volt, megér egy „misét”, nevezetesen a fáradságot, hogy olvasóinkat részletesen tájékoztassuk az előttünk titokzatos korlátolt felelősségű társaság még titokzatosabbnak látszó győri ingatlanügyéről…”
Dolgozik ám a győri polgármester címmel újra téma lett az Infovilágon a Spartacus/Unicentral-csónakház (2020. szeptember 21.) Az apropót egy néhány soros levél szolgáltatta a győri városházáról. Íme a cikk egy részlete:

„…A csónakház megmentéséért rendszeresen szót emelt az Infovilág, ám sem az Adrián lovagi tevékenysége közben videón megörökített Borkai Zsolt polgármester által vezetett városi önkormányzat, sem pedig a csónakház tulajdonosa, az Unicentral Kft. nem méltatta válaszra lapunkat.

Egy friss cikkünket végül a regnálásának 13. évében menesztett polgármester utódának küldtük el, mivel a győri városháza sajtóügyekkel megbízott hivatalnoka – tartva magát a Borkai-módszerhez – mindeddig egyetlen alkalommal sem volt hajlandó foglalkozni az Infovilágban megjelent írásokkal. (Közbevetőleges megjegyzés: Borkai sajtófőnöknője hirtelen és titokzatos módon távozott a városházáról; utóda, egy úr munkaviszonya ugyancsak egyik napról a másikra szűnt meg; egy főosztályvezető, akivel az Infovilág interjút készített volna, ám minősíthetetlen viselkedése miatt az interjú nem jött létre, ugyancsak nem saját jószántából megvált kényelmes székétől….) Feltehetően azért, mert beosztása megnevezése ellenére az ő feladata nem a sajtó segítése, tájékoztatása. A szeptember 5-i cikkünket tartalmazó levélre az új polgármester által kijelölt Adorján Andrea polgármesteri főbiztos válaszolt:

„Kedves László, ebben az ügyben polgármester úr dolgozik, teljes erőbedobással. Még nem tudunk mit mondani, ha lesz eredménye a munkának, azonnal jelzem Önnek. Köszönöm szépen. Adorján Andrea polgármesteri főbiztos.”

Az ügy csattanója: a teljes erőbedobással dolgozó polgármester főbiztosa (ezt kell írnunk!) természetesen nem tájékoztatta lapunkat arról a fejleményről, amelyről Szakács István a Facebookon informálta lelkendezve a „Győr összefog” tagságát, és amelyről Borbély János csoporttag fényképfelvétellel számolt be. (Itt jegyzem meg, hogy

a fényképfelvételt tudtunk és megkérdezésünk nélkül az Infovilág 2018. június 11-i írásából másolta ki – mindennemű forrásmegjelölés nélkül! A Borbély János ellen indítható szerzői jogi pertől szerkesztőségünk csakis és kizárólag azért tekint el, mert a város lakóival együtt örül: munkatársaink igyekezete nem volt hiábavaló.

Az eredeti felvétel az Infovilág 2018. június 11-i cikkében.

Érdemes volt küzdenünk a Radó-szigeti műemlék csónakházért. Még akkor is, ha a győri városháza urai (Borkai szellemében) ezt nem kívánják nyugtázni.

Sebaj, van még teendőnk bőségesen, Győr mindig ad témát. Természetesen továbbra sem felejtjük a csónakház-sztorit.

Vélemény, hozzászólás?