Régi gondok a győri Újvárosban

A ma is azonos című Győr–Moson–Sopron megyei napilap XXV. évfolyamának (1969.) november 1-jei számában a Győr város tanácsa üléséről szóló beszámolójának ezt a címet adta Imre Béla, a lap munkatársa: „Újjáépül Újváros”. Mármint Győr II. kerülete. (A felvétel ma délelőtt készült.)

A felvétel 2019. október 25-én készült.

Győr, Iszkápa köz; a Google-felvétel dátuma: 2012. március.

Akkoriban, jó fél évszázaddal ezelőtt Győr az ország legjobban iparosított, iskolák sokaságával, új lakónegyedekkel büszkélkedő városa volt. Nem mellesleg – viszonylagos elhanyagoltságát tekintve is – a szép városaink közül is kiemelkedett műemlékeinek sokaságával. Addigra csaknem teljesen sikerült eltüntetni a második világháborúban (éppen hadiipari üzemei miatt) elszenvedett tizenhárom bombatámadás nyomait is.

A lendületesnek látszó fejlődés is feljogosította a város akkori vezetését arra, hogy hozzálásson a csak nevében Újváros rehabilitálásához, mert a helyiek szerint a kerületnek manapság is csak „Laposnak” nevezett területe a nyomor és az elhanyagoltság elképesztő és torokszorító képét tárja az arra járó elé.

A felvétel dátuma: 2020. február 2., délelőtt.
A felvétel dátuma: 2020. február 2., délelőtt.

Az utóbbi mintegy húsz évben épült néhány ház kivételével düledező, bedeszkázott ablakú-ajtajú, földszintes, egykori lakóépületek… A kép mit sem változott azon a tájon, mindenekelőtt a Tűz, Festő, Zúgó, Kút utca, Iszkápa köz körzetében. Ma is, mintha megállt volna az idő, és az említett újságtudósítás napjait élnénk, amikor is Győr Város Taná­csának építé­si és közlekedési osztálya elkészíttette a tervet Újvá­ros részletes rendezéséről.

A felvétel dátuma: 2020. február 2., délelőtt.

Akkor „óriáskerületet” álmodtak a tervezők for­galmi tengellyel a Bokányi De­zső utca–Úsztató utca–Ber­csényi liget vonalára, magas pontházakkal a Bercsényi liget „csuklópontjába”.

„…Az újvárosi részben kapnak helyet a kereskedel­mi és vendéglátó egységek, a szigeti oldalra (a két városrész, Újváros és Sziget egymással határos – a szerk.) pedig az igazgatási és a kulturális in­tézmények kerülnek… A Bokányi Dezső utca és a Nyár utca folytatá­sában mindkét oldalon ker­tes, nagy udvarú, garázsos társasházak épülnek. A ren­dezési terv szerint a szanálá­si arány jóval magasabb az országos átlagnál: 26 száza­lék. Mintegy 765 lakás ma­rad meg és 4529 lakás épül. Két összefüggő zöldterület élénkíti majd az új város­részt: az egyik a Bercsényi liget, a másik a Rába-part. Itt lesznek a játszó- és a pihenőterületek is.

A felvétel 2019. október 25-én készült.

…A harmadik ütemben épül be a Radnóti utca folytatásában kialakuló új utca, amely a Nyár utcával csatlakozik, a Gyepszél út határa az Úsztató utca mai vonala és a Bercsényi liget által körülzárt terület.”

A felvétel 2020. február 2-án délelőtt készült.

Legyünk tárgyilagosak: az évtizedek során (mindenekelőtt a rendszerváltás után) látványosan megszépült Győr-Újváros tengelye, a Kossuth Lajos utca egy része. Felújították és bővítették mindenekelőtt az evangélikus negyedet (Insula Lutherana) és a városrészben megtelepedett többi négy vallás (zsidó, római katolikus, református, görögkatolikus) épített örökségét, valamint számos szép barokk és klasszicista

A felvétel 2019. október 25-én készült.

lakóházat, és csak remélni lehet, hogy a megtorpanni látszó lendület mégis csak új erőre kap. Már csak azért is, mert a városrész tengelyeként működő Kossuth utcával párhuzamos és az abba torkolló utcákban, utcácskákban, közökben lehangoló állapotok uralkodnak.

Annyira azonban még sem, mint a lapunk jó néhány írásában taglalt Tűz utca és környéke. Íme, elolvasásra ajánlott írásaink:

A győri városháza szerint az ilyesmi nem közügy (2019.06.21.)

Győr, Tűz utca: a barokk város szégyene (2019. 07. 19.)

(Győr-)Nyugaton a helyzet változatlan (2019. 07.01.)

Elaggott gyönyörűségek a győri Újvárosban

(2019. 09. 26.)

Győr, Tűz utca? – Borkai Úr, elfogadhatatlan! (2019. 10. 11.)

Borkai dacos hivatala – közben gyűlik a szemét a győri Tűz utcában (2019. 10. 25.)

A három hónappal ezelőtti helyszíni bejárásunkról készült fényképes beszámolónk megjelenése óta ma délelőtt újólag megállapíthattuk: a helyzet jottányit sem változott. Mint egy harmadik világbeli hulladéklerakóban, annyi ott a szemét és a fölhalmozott lim-lom. Sokuk már ismerős a fényképezőgép lencséje számára, annyira régi. Amit eddig nem tapasztaltunk, most viszont igen: kábelszigetelés-égető is működik az egyik „udvaron” az egyébként is minősíthetetlenül rossz győri levegő további szennyezése céljából.

A környéken számos, lebontásra érett épület…

Az még csak „hagyján”, hogy Borkai Zsolt 13 évi regnálása alatt (a Google utcaképei és műholdas felvételei egyaránt bizonyítják) a győr-újvárosi Tűz utca mindig (és máig!) a világ legszegényebb sarkaira jellemző állapotokat mutatják. Hozzá képest az elrettentőnek kikiáltott kőbányai Hős utca háromcsillagos szállodasor.

és lakásépítésre vagy éppen kertnek alkalmas ingatlan kínálja magát. Éppen ezért érthetetlen, hogy az ingatlan-beruházók “szűz területeket” szemelnek ki városképi szempontból meglehetősen igénytelen lakóházak számára, ahelyett, hogy ebben a városrészben alakítanának ki emberi léptékű, a belvároshoz közeli negyedeket.

Csakhogy Győr az ország (talán) leggazdagabb városa. Lakói kérkednek is a jóléttel: autócsodák ezrei suhannak-száguldoznak gyakorlatilag szüntelenül a város utcáin, útjain. (Újvárosban már látványosan kevesebb, a Tűz, a Festő, a Kút, a Zúgó utca, az Iszkápa köz és környéke táján már aligha. (Legföljebb a városhoz méltatlan, rendkívül ritkán járó helyi közlekedési járművek húznak el tisztes távolságban ettől a negyedtől.)

A felvétel 2020. február 2-án készült.

E helyütt értesítjük az Infovilág olvasóit, hogy ezt az írásunkat is elküldjük reagálás céljából Győr Megyei Jogú Város polgármesterének. (A Borkai-korszakban abszolút hiába tettük, a kellemes fizetésért sajtókapcsolatokkal megbízott hivatalnok válaszra sem méltatta lapunkat, mert – bizonyíthatóan jobbító szándékkal ugyan – merészelte észrevenni a hiányosságokat. Így aztán kénytelenek voltunk konfrontálódni a NER győri fiókjával: fideszes önkormányzatokról és az általuk uralt helységekről csak jót vagy semmit.

Ez alkalommal szerfölött kíváncsiak vagyunk arra, hogy a Borkai-érát elítélő és új városvezetési módszert ígérő polgármester-utód megtartja-e a szavát, és valóban kinyitja a városházát.  Győr ugyanis sokkal többet érdemel.

Elolvasásra ajánljuk ebben a témában:

A győri városháza szerint az ilyesmi nem közügy

(Győr-)Nyugaton a helyzet változatlan

Győr, Tűz utca: a barokk város szégyene

Győr, Tűz utca? – Borkai Úr, elfogadhatatlan!

Borkai dacos hivatala – közben gyűlik a szemét a győri Tűz utcában

Elaggott gyönyörűségek a győri Újvárosban