Mit takargat Rákosfalvy kft.-je a Bécsi-kapu téren? – Arrabona-interjú a Klubrádióban

Hihetetlen! Lapunk immár ötödik éve (az első cikk: Győr többet érdemel(ne) – Ötletroham az omladozó Schäffer-ház láttán, 2017. 08. 06.) foglalkozik egy különleges sorsú győri ingatlannal. Megjelent róla/vele kapcsolatosan (csak az Infovilágban) mintegy harminc újságcikk, az eredmény pedig gyakorlatilag nulla. Az ingatlan a múlt évek során nem is egyszer gazdát cserélt, és mire sikerült kideríteni, ki az éppen aktuális tulajdonosa, már új bejegyzés szerepelt a telekkönyvben, mígnem egyszer csak: megvásárolta a győri Püspökvár Kft. Az ám, egy pillanatra sem titok, hogy melyik ez az ingatlan. A címe: Győr, Bécsi-kapu tér 1–3. Íme:

Öt év alatt – 2017 óta – sokféle képet készíthetett az Infovilág fotoriportere erről a saroképület-kettősről, és ma már archívumba való képek is föllelhetők róla a Régi Győr portálon: „Köztársaság (Bécsi-kapu) tér 1–3. kívül-belül, 1984-ben.

2017. szeptember

A várostörténet szempontjából kiemelkedően értékes Régi Győr internet-portálon olvasható a többi között, hogy a 7488. helyrajzi számú ingatlan – lakóház, udvar – régészeti szempontból védett, telekterület: 388 m2, épület: kb. 850 m2, tulajdonos: Győr MJV Önkormányzata (a bejegyzés csaknem negyven évvel ezelőtti állapotot mutatja); az épület a Bécsi-kapu tér 4. és volt Vaskakas étterem közötti 2 emeletes saroképület. Alaprajzilag és komfortosság tekintetében elavult, korszerűtlen épület. Falazatain és boltozatain repedések találhatók, a boltozatok részben aládúcoltak. A kémények tetőn kívül szétnyíltak, sürgős bontásuk vagy átépítésük indokolt. A fafödémeket cserélni kell, a fedélszék teljes átépítése, míg a héjazat teljes cseréje szükséges. Műszaki állapota erősen leromlott, teljes értékű rekonstrukcióra van szükség. Még egyszer írjuk, hogy mindenki fölkapja rá a fejét: már negyven évvel ezelőtti is teljes fölújításra szorult volna.

2017. szeptember

Vele egybeépítve (déli oldal) a volt Vaskakas étterem és az étterem feletti udvar (hrsz: 7489/A. és 7483.) található. Sajátossága: közterületről nyíló pince, műemlék, terület: 482 m2, tulajdonos: Győr MJV Önkormányzata. (Az ingatlan a bástya helyiségeit tartalmazza a 7483. és 7484. hrsz.-ú ingatlan alatt. Használat szempontjából gazdasági része átnyúlik a már értékesített Bécsi-kapu tér 4. számú épületbe, belső nyitott terasza pedig a 7489. hrsz.-ú ingatlan része. Egyes részei a Bécsi-kapu tér 1–3. épület felől közelíthetőek meg. Műszaki állapota gyenge.)

2018. december


Az udvar – műemlék! – területe: 568 m2, tulajdonosa: Győr MJV Önkormányzata. (Megjegyzés: az udvar természetben az étterem feletti téglaboltozatos födém földdel feltöltött és leszigetelt teteje. A Bécsi-kapu tér 1–3. épület lépcsőházából közelíthető meg.)”
A fenti szöveg A Győr, Bécsi-kapu tér 1–3. ingatlan-együttes hasznosítási javaslatából való, dátuma: 2007.

2018. december: mi van a paraván mögött?

E felvételeknek igazán majd akkor lesz (akár történelmi) értékük, ha valaki kitalálja és nyomban parancsba is adja: le kell bontani ezt az 1840 táján késő klasszicista stílusban épített sarokházat a karmelita templommal szemközt. Volt már hasonlóan zseniális ötlet nem is egy az utóbbi néhány évtizedben Győrött. Soroljuk? Kívánságra megtesszük.

2019. január
2019. július

Mindazonáltal immár éve sora telt el azzal, hogy valaki(k) hagyja/hagyják omlani-romlani a győriek körében Schäffer-házként ismert saroktömböt, amit néhány éve – pontosan 2019 januárja óta, azóta, hogy megvette Energy-Nobilis Kft.-től, már a Püspökvár Kft. birtokol.

2019. január
2019. július
2019. december

Nem véletlen, hogy az Energy-Nobilis eladta.

.2019. december 16.

Részlet az Infovilág 2019. február eleji cikkéből:

A városban (tehát Győrött) hírek keringtek szórakozott tudósról és kőgazdag pesti ügyvédről egyaránt – mint tulajdonosról. Végül a napokban a telekkönyv mindent elárult: az Energy Nobilis Energetikai Terv., Fejl., Kivit. és Szolg. Kft. (1139 Budapest, Váci út 95.) tulajdona. A cég felelős vezetője: Nagy László. A társaság 2017-i árbevétele: 14 966 000 Ft (2016-ban 28 776 000 Ft). Adózás előtti eredménye: –38 170 000 Ft (2016-ban 2 893 000 Ft). Saját tőke: –3 864 000 Ft (2016-ban 32 025 000 Ft).

2020. március
2020. július

Könyvelő ismerősünk szerint „mintha halódnék a cég”, amely ilyen gazdasági eredményeket produkálván, aligha fogja fölújítani a kettős épületet. Részletes véleménye az Opten Informatikai Kft. céginformációs bázisában föllelt nyilvános adatok alapján: 

2020. augusztus

A vállalkozás árbevétele az előző évekhez képest látványosan (2016-hoz képest majd 50%-kal, de 2013-hoz képest kb. 73%-kal) csökkent. Mindemellett 2017-ben a költségek, ráfordítások tetemes mértékben emelkedtek Ez adódhat akár a befektetett eszközök gyorsított amortizációjából is, hiszen az eszközállomány nettó értéke nagyságrendben hasonló mértékben csökkent. Nem biztos, hogy a kevesebb árbevételre több egyéb költség rakódott, előfordulhat, hogy a bevétellel arányosan a többi költség is csökkent. (Igazán pontos elemzés akkor készíthető, ha az elszámolt költségekről rendelkezésre állna egy részletes kimutatás, vagy főkönyvi kivonat. Az ilyen viszont nyilvános forrásból nem érhető el.) E két tényező hatására lett

az üzemi eredmény veszteség.

2021. április

Az adatok alapján a cég felélte az előző években felhalmozott eredménytartalékát, és még a jegyzett (alapításkori) tőkéjét is, hiszen a saját tőke negatív értéket mutat. Hosszú távon ez nem maradhat így, hiszen ha két egymást követő év beszámolójában a saját tőke a jegyzett tőke 50%-a alatt marad, akkor a vállalkozásnak alacsonyabb vállalkozási formává kell átalakulni (pl. kft.-ből bt.-vé). A rendezés módja lehet pótbefizetés, ha a társasági szerződés lehetőséget ad rá, vagy a következő év nyeresége, esetleg (ha van) tagi kölcsön végleges elengedése a társaság részére. A kötelezettségek között szerepelhetnek szállítói tartozások, tulajdonosokkal szemben fennálló tartozások (pl. tagi kölcsön, osztalék), adótartozások, hitelek, ezek értéke a korábbi évekhez képeset jelentősen nem változott.

2021. február

Még mindig az Infovilág 2019. február eleji cikkéből: az utóbbi tíz napban kétszer is kértük e-mailben (nagy.laszlo@energy-nobilis.hu) az Energy Nobilis Energetikai Terv., Fejl., Kivit. és Szolg. Kft. vezetőjét, nyilatkozzék: szándékában áll-e a cégének az épület renoválása, netán egyéb terve van vele. Választ mostanáig nem kaptunk…”

2021. február

Aztán, egy kis időre, föllobbant a remény, hogy egy országosan ismert ügyvéd nevéhez (is) köthető vállalkozás – a Püspökvár Kft.-ről van szó – megmenti a saroképület-tömböt. A többi között ez tudható a vállalkozásról:

2019. január 2-án alapították.

Sem 2019-ben, sem 2020-ban egyetlen forint bevétele sem volt, mindkét évét nem kis veszteséggel zárta. Miként az OPTEN Informatikai Kft. céginformációs szolgáltatásának (nyílt!), bárki által hozzáférhető, kutatható adataiból kiderül, fő tevékenysége alapján – így vélhető – egyelőre inkább ingatlanberuházással (és nem értékesítéssel) foglalkozik, és azért nincs bevétele, mert még nincs kész az az ingatlan, amit értékesíthetne. Az alapítás évében (2019-ben) senkit sem, 2020-ban 1 (egy) alkalmazottat foglalkoztatott, és a veszteségének nagyobb része mindkét évben pénzügyi műveletek ráfordításából keletkezett (lehet pl. a fizetett bankkamat). Az üzemi eredmény, ami a működést mutatja, ehhez a veszteséghez képest nem is olyan magas. De elég magas mind a készlet (ez lehet egy építés alatt álló ingatlan), mind a kötelezettség-állomány (itt is főleg hosszú lejáratú bankhitel (több, mint 260 millió forint).

Nem elhanyagolható tény: a cégalapításkor jegyzett tőke 3 millió Ft volt, és a Püspökvár Kft. mindkét lezárt üzleti évet veszteséggel zárta. Így, ha a cég 2021. gazdasági éve nem lett/lesz kiemelkedően nyereséges, akkor a számviteli törvény rendelkezései alapján a kft.-ből bt.-vé kell átalakulnia, mivel sérül a kft.-kre vonatkozó hárommillió forintos minimumtőke-szabály.

(Oppá, mintha ugyanilyen állapot alakult volna ki a Schäffer-ház előző tulajdonosa, az Energy Nobilis esetében is…Mi ez a hasonlóság?! Ha babonásak lennénk, azt írnánk, hogy a Schäffer-ház csak bajt hoz a tulajdonosaira…)

2021. június

És most a Püspökvár Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaságról:

alapítva: 2019.01.02. Címe: 9022 Győr, Teleki L. utca 17. Cégjegyzékszáma: 0809030626. Adószáma :26618250-2-08. A KKV-besorolás szerint: mikrovállalkozás. Fő tevékenysége: 6810 / saját tulajdonú ingatlan adásvétele. Tulajdonosai: Somogyi János Tibor (9025 Győr, Kámán utca 11.) és dr. Rákosfalvy Zoltán (9022 Győr, Teleki László utca 17.)

A Püspökvár Kft. pénzügyi adataiból:

Nettó árbevétel (2020): 0 Ft, értékesítés: 0 Ft, üzemi eredmény: –   326 000 Ft

                        (2021): 0 Ft, értékesítés: 0 Ft, üzemi eredmény: –4 427 000 Ft  

Adózás előtti eredmény (2020): –10 383 000 Ft

                                   (2019):  – 3 680 000 Ft 

Lehetne, persze, folytatni még a pénzügyi-könyvelési adatokat, de itt és most fölösleges. Az eddigiekből az látszik: utánzásra aligha serkentő cégről van szó.

2021. február

Még akkor is, ha két tulajdonosa korántsem nélkülöző polgára hazánknak. Ha csak azt vesszük, hogy a Borkai-érában a városháza által is foglalkoztatott, az Audi-ügyekben is otthonos dr. Rákosfalvy Zoltán 3 (három!) kaszinó üzemeltetője (Győr, Pécs, Miskolc), és a Püspökvár Kft. másik (50%-os) tulajdonosa, Somogyi János Tibor (Somogyi Holding Kft.) is a négy folyó városának ugyancsak tehetős polgára. – A kft. ügyvezetője Grászl Bernadett művészettörténész, a győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum egykori igazgatója.

Az Infovilág szerkesztősége nem egy alkalommal próbált tájékoztatást kérni a Püspökvár Kft. ügyvéd-ügyvezetőjétől a szóban forgó ingatlanról, a Schäffer-házról, ám pusztán egy alkalommal sikerült egy kis „nesze, semmi, fogd meg jól!” értékű információhoz jutni személyesen dr. Rákosfalvy ügyvezetőtől. Az ügyvéd válaszát azonban megelőzte egy közjáték (2019. november 4.):

„…Fölhívtam a szóban forgó ügyvéd úr irodáját. Egy kolléganője vette föl a telefont, és mintegy két-három perc elteltével közölte: nincs benn a keresett személy. Próbáltam magyarázni, hogy kínos, és ne késztessenek arra, hogy újólag megírjam: dr. Rákosfalvy Zoltán – ellentétben a működő Európára jellemző szokással – semmibe veszi az újságírói megkeresést: nem válaszol az érdeklődő (magánügynek korántsem tekinthető) levelekre, elvégre egy városképi szempontból ikonikus épületről van szó.

Végül megkérdeztem a kedves hangú ügyvédnőt: megírjam-e újólag, hogy kollégája (főnöke?) nem válaszol, holott minden alkalommal nyugtázta az érdeklődő levelem átvételét?

Mit gondol, kedves Olvasó, mi volt a felelet?

„Írja meg!”

E két szóból nagyon is kicsengett: reklamálhat akárhányszor, akkor sem válaszolunk.

Az ám, a módszer ismerős: mintegy kilenc év óta az esetek sokaságában ez az „eljárásrend”.

Oszt jó napot!…”

2022. március

Aztán két hét elteltével mégis csak „Megtört a jég: dr. Rákosfalvy válaszolt – dolgoznak a Schäffer-házon”:

„…Türelmünk és erőfeszítéseink nem önmagukért valók voltak, ugyanis a négy folyó városának egyik ikonikus ingatlanáról van szó, amely idestova évtizedek óta rontja gyönyörűséges környezetének a képét. Ez év elején a Győrött különösen jól ismert dr. Rákosfalvy Zoltán ügyvéd által jegyzett kft. vásárolta meg a Bécsi-kapu tér 1–3. számú házat. Jó néhány levélben kértük a sokáig a győri önkormányzattal is szerződéses viszonyban állt jogászt, nyilatkozzék, mi a terve a Schäffer-házzal, ám mostanáig hiába. Legutóbb 2019. szeptember 16-án küldtünk érdeklődő levelet dr. Rákosfalvynak, majd néhány nappal később újra; az e-maileket fogadta a címzett, ám a válasz elmaradt. Szeptember 26-án újabb levelet küldtünk, amelyet november 15-én megismételtünk:     

„Tisztelt dr. Rákosfalvy Zoltán! Önnek kétszer is elküldtem érdeklődő levelemet, amelyet 2019. 09. 16-án, illetve 23-án átvett és elolvasott. Tekintettel arra, hogy nem magánlevélről, hanem egy város lakosságát érintő ügyről van szó, nem zárkózhat el a választól. Kérem, vegye a fáradságot, hogy megadja a kért tájékoztatást. Kérem, azt is írja meg, ha nem akar válaszolni a kérdésre. Természetesen mindkét esetben tájékoztatom lapunk olvasóit az Ön álláspontjáról. Kiváló tisztelettel: Kulcsár László újságíró, felelős szerkesztő”

2022. március

A szeptember végi levélre – csodák csodájára – bár csaknem két hónappal később, ma reggel megérkezett a válasz. Íme, betű szerint:

„Tisztelt Főszerkesztő Úr! Kérdésére válaszolva, tájékoztatom , hogy egyenlőre keressük a Schaffer ház legoptimálisabb hasznosítási és ehhez kapcsolódó felújítási lehetőségét, mely maximálisan figyelemmel kell legyen az épület történelmi és szakrális jelentőségére. Mihelyt konkrétumokkal tudok szolgálni, tájékoztatni fogom. Az épületben egyébként állagmegóvó , állagmegőrző munkák zajlanak. Tisztelettel: dr. Rákosfalvy Zoltán”

Az Infovilág szerkesztősége természetesen köszöni a tömör tájékoztatást, és szívesen fogadja a további információkat is a győri városkép jó másfél évszázados mozaikkockája, a Schäffer-ház megújulásáról, főként pedig arról, hogy végül is mi a tulajdonos szándéka az épülettel.”

2022. március

A Rákosfalvy–Infovilág levelezési kronológiát kiegészítendő tesszük közzé:

Levél dr. Rákosfalvynak:

2019. 05. 02. 16:23 / Tisztelt Ügyvezető Úr!

Örömmel értesültem arról, hogy remény szerint nyugvópontra tér a Győr, Bécsi kapu tér 1–3. alatti romos ingatlan ügye, miután az Ön által ez év első napjaiban 3 millió Ft jegyzett tőkével alapított és 2019. január 8-én bejegyzett Püspökvár Kft. megvásárolta az addigi tulajdonosától, az Energy-Nobilis Kft.-től, amelynek információink szerint aligha lett volna anyagi ereje az épülettömb fölújítására.

Ennek ismeretében (miután lapunk legalább négy alkalommal foglalkozott a teret jó évtized vagy még régebb óta csúfító, ám jobb sorsra érdemes épülettel) szeretném olvasóinkat tájékoztatni az Ön társaságának szándékáról: tervezi-e a sarokháztömb felújítását, ha igen, mikorra, vagy (miután társaságuk a cégbejegyzés szerint ingatlanforgalmazással foglalkozik) tovább értékesíti. Ez esetben minden bizonnyal még jó ideig a jelenlegi állapotában kell elviselni az épületet.

Válaszát előre is köszönöm.
Kiváló tisztelettel (aláírás)

Válasz hiányában 11 nap elteltével (2019. 05. 13. 13:23) újra küldve a fenti levél, amelyet a címzett el is olvasott:

Az üzenet

    Címzett: rakosfalvy.zoltan@rakosfalvy.hu

    Tárgy: ÚJRA KÜLDVE: Győr, Bécsi kapu tér 1-3.

    Elküldve: 2019.05.13. 13:23; elolvasva: 2019.05.13. 13:29.

Nyolc nappal később (2019. 05. 21. 11:24) újabb levélben kérte szerkesztőségük dr. Rákosfalvyt:

Tisztelt Címzett, kérem, válaszoljon a már kétszer elküldött levelemben olvasható kérdéseimre, mert újságíróként szándékomban áll a közvéleményt tájékoztatni ebben a régóta húzódó témában.

Kérem, azt is közölje, ha nem kíván válaszolni, mert akkor azt írom meg.

Tisztelettel: (aláírás)

A címzett ezt a levelet is megkapta, el is olvasta:

Címzett:  rakosfalvy.zoltan@rakosfalvy.hu
Tárgy:  MÁSODSZOR IS ÚJRA KÜLDVE : Győr, Bécsi kapu tér 1-3.
Elküldve:  2019.05.21. 11:24
elolvasva: 2019.05.22. 11:05.

És csodák csodájára – a sokszori kérés után válasz érkezett: 2019. 05. 22. 11:37

Tisztelt Felelős Szerkesztő Úr!

Ajánlom figyelmébe a tárgyban a Kisalföld című napilapban 2019. május 15. napján megjelent nyilatkozatomat, mely cikkben a közvélemény tájékoztatása véleményem szerint megtörtént.

Sajnos idő hiányában, nem áll módomban nap mint nap, újabb és újabb megkeresésekre válaszolni.

Tisztelettel:

dr. Rákosfalvy Zoltán

2022. március

Erre az Infovilág (aminek ugyancsak kevés az ideje a kérések/kérdések ismételgetésére) 2019. 05. 22. 14:43-kor ezt válaszolta:

Tisztelt Uram!

Nem kívánok vitát nyitni az ügyben, mert nincs rá időm. Más lapokból nem szoktunk átvenni információkat, mert azok hitelességéért nem tudunk felelősséget vállalni. Szerkesztőségünk az előtt kérte kérdéseinkre az Ön válaszát a lehető legudvariasabb formában, mielőtt az Ön által említett nyomtatványban megjelent volna.

Ha úgy ítéli meg, hogy a tőlünk származó újságírói megkeresésre nem kíván válaszolni. akkor ezt írjuk meg.

Kiváló tisztelettel: (aláírás)

Az üzenetet a címzett elolvasta:
Címzett: Dr. Rákosfalvy Zoltán
Tárgy: Re: MÁSODSZOR IS ÚJRA KÜLDVE: Győr, Bécsi kapu tér 1-3.
elolvasva: 2019.05.22. 16:41.”

2022. március 27.

Közben még egy sor cikk jelent meg az Infovilágban a Schäffer-házról – látszólag hiába:

Győr többet érdemel(ne) – Ötletroham az omladozó Schäffer-ház láttán (2017. 08. 06.)

Ötletroham az omladozó Schäffer-ház láttán (2.) (2017. 08. 22.)

Győr többet érdemel(ne) – sokadszor a Schäffer-házról (2019. 02. 07.)

Győr többet érdemel(ne) – A Schäffer-házról sokadszor (2019. 05. 15.)

Győr többet érdemel(ne) – sosem lesz rend a Bécsi-kapu téren? (2019. 06. 16.)

Kifárasztásra játszik a Schäffer-ház tulajdonosa? (2019. 09. 28.)

Írja meg, oszt jó napot! (2019. 11. 04.)

Megtört a jég: dr. Rákosfalvy válaszolt – dolgoznak a Schäffer-házon (2019. 11. 18.)

Schäffer köpönyeget kapott (2019. 12. 18.)

Schäffer-ház, Győr: végtelen történet? (2020.07.17.)

Győr a 750. évfordulójára készül (2021.02.08.)

Győr a várossá válás 750. évfordulójára készül – Rákosfalvy úr, az Infovilág nem adja föl! (2.) (2021.03.01.)

Győr a várossá válás 750. évfordulójára készül? (2021.03.15.)

Nincs nyugalom Győr (egyik) ékköve körül (2021.05.22.)

Gyűjtsünk már dr. Rákosfalvy úrnak! (2021.06.20.)

Patyomkin köszönti Győrt (2021.08.14.)

Győr 750 éves – meglátszik rajta (2021.10.28.)

Győr többet érdemel(ne): továbbra is sebek sokasága csúfítja a várost (2022.01.28.)

Időközben a városháza sajtóosztályán is érdeklődtünk: szerzőnk minden alkalommal tudakolta a város jó híréért felelős városházi hivatalnokoktól: Mit kíván tenni Győr azért, hogy végre visszanyerje a környezetéhez méltó állapotát – a város talán legszebb terét jó évtized óta elcsúfító – Schäffer-ház? 

Csakhogy (miként lapunk 2019. május 11-i számában tájékoztattuk a nyilvánosságot) a győri városházának a sajtó kiszolgálására hivatott beosztottainak főnöke 2019. május 7-én 15 óra 35 perckor telefonbeszélgetésünk végén megígérte: írásban válaszol a kérdéseinkre. Válaszolt is, harminc-egynéhány szóban; írásának lényege: „információ hiányában nem tudok nyilatkozni”. Írta ezt az a tisztviselő, akinek beosztásánál fogva igen is illenék információkkal rendelkezni – ha a sajtó a köz tájékoztatása céljából megkeresi és kérdezi. Természetesen a hivatalnok a Schäffer-házat illető kérdést is elhárította információhiányra hivatkozással.

A Bécsi-kapu téri ingatlannal kapcsolatos írásaink természetesen nem értek véget 2019-ben. Abban az évben egy héttel karácsony előtt (2019. 12. 18.) erről tudósíthattunk:

„…Tekintettel arra, hogy számtalanszor szóvá tette az Infovilág a győri Bécsi-kapu téri anomáliákat, élükön a Schäffer-házzal, a Bo-Rá-botrány után dr. R.Z. láthatóan és érzékelhetően „engedékenyebb” lett a reagálását illetően, sőt, esztendővel a patyomkin-paravánok felállítása után eltakarította őket a háza (övé a Schäffer-ház!) körül, és most néhány nap óta már festett vászontakaróval igyekszik imitálni, milyen lehetne a tér ikonikus épületkettőse. Ápol és eltakar, remélhetőleg nem évekre.”

Schäffer-ház, Győr: végtelen történet? (2020. 07. 17.):

Ha 1111-szer nem szerepelt is a Schäffer-ház az Infovilág Győrrel foglalkozó írásaiban, jó néhány tucatszor minden bizonnyal szóba került. És nem csupán azért, mert a város kitüntetetten legszebb pontjának, a Bécsi-kapu térnek egy jellegzetes épületkettőse. Hanem mindenekelőtt azért, mert hosszú évek óta mindenki szeme láttára romlik az állaga, és mert senki sem törődött vele. (Nyitó kép: a Schäffer-ház “köpeny” nélkül 2017 őszén.)

Vagy mégis? Egyelőre nehéz megállapítani, mert miután lapunk vissza-visszatért a Schäffer-házhoz, azok, akiknek (meggyőződésünk) kötelességük lett volna válaszolniuk, felvilágosítással szolgálniuk a (győri viszonylatban nagy, ám omladozó, eresztékeiben rothadó, patkányfészekké vált) ingatlan sorsáról, egyszerűen negligálták megkereséseinket. Lapunk számára egyáltalán nem vígasz, hogy időközben személyi változások történtek a győri városházán, két (bebetonozottnak vélt) sajtófőnöktől is megváltak, miként a város főépítészének is megmondták: másnap már ne jöjjön dolgozni, mert kerestek s találtak helyére új embert – a Schäffer-ház legföljebb annyiban változott, hogy a jó embermagasságú paravánt megunván, patyomkin-leplet kapott az iker-épülettömb.

Amíg (a botránya miatt kiebrudalt) előző polgármestert pártja félre nem állította regnálásának 13. évében, a Schäffer-házról sem lehetett semmi érdemlegeset megtudni. Aztán kiderült, hogy az ingatlant az a frissen alapított kft. vette meg (nem tudható, mennyiért), amelynek ügyvezetője (amíg hatalmon volt a régi polgármester) nem volt hajlandó szóba állni az Infovilággal. Aztán amikor fordult világ, megváltozott a helyzet…

Három évvel ezelőtt, augusztus 6-án jelent meg az első, majd jó két héttel később a második írásunk a Schäffer-házról. És miután a városháza akkori sajtófelelőse a füle botját sem mozdította a cikkekben fölvetett problémákat megbeszélendő, két hónappal később egy harmadik cikkben is foglalkoztunk a málladozó ingatlannal. – Annak ellenére nem, hogy az akkori főépítész éppen őt javasolta tájékoztatásra. Alighanem minden újságíró fölszisszent volna erre, tekintettel arra, hogy példát adó, polgári módon működő európai országokban éppen fordított a sorrend: a marketinges előkészíti az interjút a főépítésszel, aki ráadásul fontosnak tartja a sajtó és általa a közvélemény tájékoztatását. Ez a város ugyanis ezt érdemelné… – írtuk akkoriban.

És folytatódott az egyébként kilátástalannak tetsző küzdelem a városházával…

Akkor 2020. nyara volt, most 2022. tavasza. És a lényeget tekintve ugyanott tartunk, ahonnan elindultunk. Mintha helyben járnánk, mintha megállt volna az idő. Netán valóban megállt?

Az ám, április 9-én hosszú interjút közölt a Klubádió Szabó Gyulával, az Arrabona Városvédő Egyesület elnökével mindenekelőtt a cikkünkben szereplő Schäffer-ház hányattatásáról és a győri mű- és építészeti emlékek elhanyoltságáról. Az interjú 25 perc 30 másodperctől itt meghallgatható, tessék kattintani!

A Schäffer-ház bibliográfiája az Infovilágban

Győr többet érdemel(ne) – Ötletroham az omladozó Schäffer-ház láttán (2017.08.06.)

(2017.08.18.)

Ötletroham az omladozó Schäffer-ház láttán (2.) (2017.08.22.)