Az újságíró archívumából – Borkai szelleme kísért Audi-városban…

…legalábbis ami a független sajtó tájékoztatását illeti. A győri önkormányzat módszerein mit sem változtat(ott), hogy egy idő óta új (ám a 13 éves Borkai-érához hasonlóan szintúgy kormánypárti) polgármester és közgyűlési többség ül és intézkedik a városházi torony alatt. És itt tegyük hozzá: az Infovilág szerkesztősége legalább tíz, nem ritkán ötven-hatvan évvel ezelőtti újságcikkek közül szokta kiemelni az újraközlése érdemes írásokat. Most azonban kivételt tesz, hogy az olvasó lássa: mintha megállt volna az idő. Mintha semmi értelme sem lenne a próbálkozásnak (a többi között), hogy a közigazgatást jobb belátásra bírja, hogy a városvezetői tisztségekben üldögélőket rávegye: ne csak az önkormányzati választás előtti hetekben döbbenjenek rá: szükség van a polgárok szavazatára. Meg arra is, hogy a választót és olvasót csak őszinteséggel, bizalommal, a közös cselekvére serkentéssel nyerhetik meg maguknak. Mindennek, sajnos, halvány nyomát sem leli sok év óta a tárgyilagosságot és hitelességet nem csupán szem előtt tartó, hanem művelő újságíró. Ezért vette elő most a 2020. március 7-én megjelent írását, rádöbbentendő az olvasót: korántsem olyan szép a kép, miként azt nem kevesen láttatni szeretnék. (A nyitó képen: jellegzetes Kossuth utcai látvány.)

«Egyszerűen érthetetlen, miért jó a győri önkormányzatnak, hogy immár harmadik éve – miután bárminemű együttműködési készségnek halovány jelét sem mutatja – lapunk, az Infovilág révén minden alkalommal értesül a közvélemény arról, hogy a helyi önkormányzat akadályozza a független sajtó tevékenységét.

A kétarcú Kossuth utca: gyönyörűen karban tartott (felújított) templom két oldalán félig romos, omladozó lakóházak.

Miként a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) az újságírók akadályoztatásáról készített és (február 27-én) lapunkban is publikált összefoglaló jelentése leszögezi: „a sajtó szabadságát arra figyelemmel kell garantálnia az államnak, hogy a sajtó a véleménynyilvánításhoz szükséges információszerzésnek, a véleménynyilvánításnak és véleményformálásnak kitüntetett fontosságú eszköze…Magyarországon a közhatalom tevőleges intézkedésekkel és mulasztásokkal akadályozza a független sajtó tevékenységét… A TASZ jogászai a többi között megállapították: az infovilag.hu, a https://szabadpecs.hu  és a https://pecsistop.hu  a helyi közügyek (Győr és Pécs) feltárásához és az önkormányzattal kapcsolatos kritikus írásaik megjelenéséhez kötik azt a jelenséget, hogy tiltólistára kerültek az önkormányzatnál, valamint az önkormányzat érdekeltségébe tartozó cégeknél. Ez azzal jár, hogy egyrészt nem kapnak választ kérdéseikre (lásd mindenekelőtt az Infovilágot!) az önkormányzati szervektől, másrészt egyre ritkábban vagy egyáltalán nem kapnak meghívást az önkormányzat által szervezett sajtónyilvános eseményekre, sajtótájékoztatókra…

Átellenben (Kossuth utca 29.) évek óta rohadó egykori lakóház.
Kossuth utca 29.
Ez is: Kossuth utca 29.

És még néhány, amitől legszívesebben sírva fakadna a fotoriporter:

Az infovilag.hu nyílt levélben tette közzé azokat az egyoldalú levelezéseket, amelyeket a győri városvezetéssel folytatott.

A valaha jobb napokat látott Kossuth utca 85.

 „Nyomor Győr-Újvárosban – Csórók vagyunk, szegények” címmel éppen öt évvel ezelőtt közölt fényképes beszámolót Gülch Csaba a helyi napilapban a többi között az egykor szebb időket megélt (az egyik ott lakó szerint apácák betérőjeként szolgált) Kossuth Lajos utca 85. számú házról. Gyönyörű, kovácsoltvas „cégér” a kapu fölött. És ugyanaz a lepusztultság, mint öt-hat évvel ezelőtt is:

Még ez is: Kossuth utca 85.: udvari csendélet.
Hangulatos lakásokat lehetne kialakítani a renoválás után a Kossuth utca 85.-ben.

Szerkesztőségünk abban bízván, hogy a Borkai-uralom leszereplésével új korszak kezdődik a győri városházán, jó ideje (mindaddig eredménytelenül) forszírozott kérdésekkel fordult (2020. február 19-én) Szeles Szabolcs (Fidesz) alpolgármesterhez, már csak azért is, mert – miután sokáig Győr-Újváros egy részének önkormányzati képviselője volt – minden bizonnyal a legjobban ismeri a levelünkben fölvetett kérdéseket. Íme a levél:

«Az utóbbi időben Győr-Újvárost járván „furcsa” tapasztalatokra tettem szert; fényképek sorát készítettem a látottakról. Egy kirívóan „sajátos” helyzetről néhányszor írtam is az általam 20 évvel ezelőtt alapított és azóta folyamatosan frissülő „Infovilág” hírportálon. Kérem, olvassa el ezt a néhány cikket, hogy hiteles képet kapjon:

Győr-Újváros, Tűz utca; ugyanilyen volt sok évvel ezelőtt is – bizonyíték rá a Google.
Győr-Újváros, Tűz utca, 2020. február
Kossuth utca/Beér köz sarka 2020. március; ilyen volt 2014-ben is (bizonyíték a Google képarchívuma).
Ne csak a hibákat lássuk meg! Kossuth utca 31.: gondosan renoválva.

Kossuth utca 31., udvarbelső…

Kossuth utca 31., lépcsőház.

Az írásokat elküldtem a győri önkormányzat sajtóért felelős hivatalnokának, illetve közvetlenül a polgármesternek (akkor Borkai Zsoltnak hívták), ám semminemű értékelhető, pusztán kitérő, az együttműködésnek a látszatát is gondosan kerülő választ kaptam, holott törvény írja elő a címzettek érdemi reagálási kötelezettségét újságírói megkeresésekre.

Szeretném, ha levelem nem rekedne meg az „iktatóban”, hanem konkrét választ kaphatnék a közös ügyet szolgálandó.»

Miután az „ajánlottan” küldött elektronikus levél átvételéről nem kaptam nyugtát, február 24-én újra elküldtem a címzettnek, aki másodszorra már „visszakattintott”. Válasz viszont e sorok megjelenéséig sem érkezett az Infovilág szerkesztőségébe. Még azután sem, hogy március 4-én gyakorlatilag megismételtük, újra elküldtük  Szeles alpolgármesternek az eredeti levelet:

«Tisztelt Szeles Úr!

Február 19-én az alább megismételt tárgyú levelet küldtem Önnek; érdeklődöm, megkapta-e, elolvasta-e?

Tekintettel arra, hogy a másodszor is elküldött levelemre sem kaptam választ, most harmadszor is érdeklődöm: elolvasta-e, szándékozik-e válaszolni három hét elteltével.

Kérem, hogy felkérésemre szíveskedjék értékelhető választ küldeni még ma. Ennek hiányában kénytelen leszek közölni a nyilvánossággal, hogy a dicstelen Borkai-éra után sem változott a munkamódszer és a sajtó iránti magatartás a győri önkormányzatnál.

Egyúttal szíves figyelmébe ajánlom a TASZ jogászai által készített és publikált tanulmányt, amelyben jó néhány példa éppen a győri önkormányzat „sajtómunkájáról” szól:

Akadályozott újságírók – TASZ-példa: Infovilág / https://infovilag.hu/akadalyozott-ujsagirok-tasz-pelda-infovilag/

Válaszát várom és köszönöm.

Tisztelettel…»

A kép magáért beszél: Kossuth utca 88., a műemlékvédelem egyik apostolának, Borsa Antalnak az utolsó lakóhelye.

A levelet a címzett 2020. március 4-én 14:02:25-kor átvette. A meglehetősen egyoldalú kapcsolatfelvétel része, hogy telefonon is érdeklődtünk (a titkárnőig jutván) leveleink sorsáról, valamint arról, hogy számíthatunk-e válaszra. A kedves női hang nem tudott konkrétummal szolgálni.

Ezek után döntött az Infovilág szerkesztősége amellett, hogy a történteket megosztja az olvasókkal. Továbbá néhányat azokból a felvételekből is közzé teszünk, amelyekről szívesen beszéltünk volna az alpolgármesterrel. Már csak azért is érdekes a téma, mert jó ötven esztendővel ezelőtt már korszakos tervek készültek a győri városházán a II. kerület (Újváros) rekonstrukciójáról. Hadd jegyezze meg a krónikás, hogy szerencsére semmi sem lett az oda álmodott „felhőkarcolókból”.

A mindannyiunk örömére máig köztünk élő Cseresznyák István újságíró kollégánk az 1968. november 27-én megjelent helyi lapban „Toronyházak a Rába-parton – Új kerületi központ – Győr-Újváros jövője” címmel tudósított a városi tanács üléséről. A többi között ezeket írta:

«… Új­város új koncepciót kapott Győr távlati fejlesztésében… Csak sza­nálással és magas beépítés­sel oldható meg…megváltoztatják a forgalmi rendszert. Ezt elsősorban az 1-es számú főútvonal új nyomvonala teszi szükségessé. Az átmenő forgalmat is elterelik a Kossuth Lajos utcából a Bercsényi liget és az Úsztató utca vonalába.

A kerület új központja a Bercsényi liget töréspontjában épül ki. Az újvárosi oldalon a szolgáltató, a szigeti részen pedig a közintézmények kapnak helyet; ötezer légköbméteres irodaházzal, 20 ezer légköbméternyi kereskedelmi létesítménnyel számol a terv. Mozi, könyvtár építése is szerepel a programban. Itt kap helyet – távlatban – a kerületi tanács is…Lesznek 10–15 szintes toronyházak is… Jelenleg Újvárosban 2113 lakás van. A javasolt program megvalósítása után 4500 lakása lesz a városrésznek…A Kossuth Lajos utca lényegében sétaút lesz. Az itt lévő műemlék épületeket megőrzik az utókor számára…A rendezési terv 79 hektárnyi területet érint. Ebből 30 hektárt lakásokkal építenének be, húsz hektárt az utak, 8-at pedig a zöld területek foglalnak el. A többi egyéb célokat szolgál…Újváros legszebb része a Rába-part. A terv legnagyobb érdeme, hogy a Rába-part beépítését kiemelten kezeli. A töltés és a Bálint Mihály utca közötti területen épül fel Győr legszebb lakónegyede. A déli fekvésű napsütötte toronyházakból a folyóra, az ártéri erdősávra nyílik festői kilátás. A házak és a gát között is lesz 40 méter széles zöldterület…”

Tizenegy hónappal később ugyanabban a napilapban Imre Béla kollégánk (a győri sajtó azóta elhunyt doyenje) is Újváros megújulásáról írt a városi önkormányzat üléséről szóló tudósításában (1969. november 1.), amelynek for­galmi tengelye a Bokányi De­zső utca–Úsztató utca–Ber­csényi liget vonalára tolódik át… A Rát Mátyás tér kiemelése céljá­ból a Kossuth Lajos utca 10–12. számú épület helyére iro­daházat terveznek. Ugyan­csak magasház épül a Petőfi-híd újvárosi hídfője mellé. A Rába-part újvárosi szaka­szára középmagas épületeket terveznek. Azokon a terüle­teken, ahol egyrészt a beépí­tés, másrészt az épületek ál­laga indokolja, nem kíván­nak nagyarányú építést megvalósítani. A Bokányi Dezső utca és a Nyár utca folytatá­sában mindkét oldalon ker­tes, nagy udvarú, garázsos társasházak épülnek. A ren­dezési terv szerint a szanálá­si arány jóval magasabb az országos átlagnál: 26 százalék. Mintegy 765 lakás ma­rad meg és 4529 lakás épül. Két összefüggő zöldterület élénkíti majd az új város­részt: az egyik a Bercsényi liget, a másik a Rába-part. Itt lesznek a játszó- és a pihenőterületek is…A négyszakaszosra tervezett építési, rendezési terv megvalósítása körülbelül 1,3 milliárd (!) forintba kerül – tudósított 51 esztendővel ezelőtt a győri újságíró.

Azokból a tervekből persze semmi sem lett – feltehetően pénzhiány miatt, és talán azért sem, mert voltak józan építészek, akik megakadályozták a többi között az újvárosi „felhőkarcolók” megépítését. Győrnek az a fertálya – ahol a legmagasabb pontok a templomtornyok és a zsinagóga kupolája –ugyanis városképileg aligha viselte volna el „a pontszerű magasházakat”. A műemlék és műemlék jellegű lakóházak felújítását viszont annál inkább.

Legyünk tárgyilagosak: van is erre jó néhány szép példa mindenekelőtt Újváros főútja két oldalán. Csakhogy a fölújítások meglehetősen rapszodikus képet mutatnak. Példásan tatarozott, korszerűsített lakóházak között évek óta lakatlan, bedeszkázott ajtajú-ablakú, és még ennél is csúnyább képet mutató házak. Láthatóan megtorpant az egykori igyekezet.

De hát e cikkünket illusztráló friss fénykép-felvételek mindennél többet elárulnak.

Nos, erről az állapotról, a rekonstrukció esetleges folytatásáról szerettünk volna beszélni Audi-város alpolgármesterével, Újváros egyik legjobbnak vélt ismerőjével.

Szeles úr! Az Infovilág készen áll az eszmecserére, hogy tájékoztassa mindenekelőtt azokat, akik Önt tisztségébe szavazták.  

A végére két megjegyzés: nem készült volna ez az írás akkor, ha a tisztelt alpolgármester úr (vagy a titkársága) csak egy sort ír „Kis (egy hét, két hét) türelmét kérjük, túl sok teendőnk torlódott össze, a válaszon addig is dolgoznak munkatársaink…”

Csak hát a győri önkormányzat – ez jó néhány éves tapasztalat – mindeddig semminemű együttműködési szándékot sem mutat(ott). A torony alatt továbbra ott kószál a Borkai-korszak szelleme, a dölyf.»

Utóirat: előfordulhat, hogy egyik-másik megállapításunk teljesen nem állja meg a helyét. Csakhogy ez nem a mi hibánk, hanem azoké, akik évek óta mindennemű információt megtagadnak az Infovilágtól. Lelkük rajta.

A kedves Olvasó figyelmébe ajánljuk ezt az internethelyet, tessék kattintani, megéri!

A győri önkormányzattal kapcsolatos cikkek az Infovilágon:

 1. Győr többet érdemel(ne) – Ötletroham az omladozó Schäffer-ház láttán (2017. 08. 06.)
 2. Ötletroham az omladozó Schäffer-ház láttán (2.) (2017. 08. 22.)
 3. Egy kis séta – nem Nagyváradon, hanem Győrött (2017. 09. 24.)
 4. Győr többet érdemel(ne) – a Bécsi kapu tértől a Káptalandombon át (2017. 10. 02.)
 5. Háztáji, egyúttal közérdekű – a HIVATAL és a sajtó (2017. 10. 05.)
 6. Rába-szeri fanyűvő szorgalom (2017. 11. 14.)
 7. Győr többet érdemel – visszatemetett reneszánsz kori kincsek a Dunakapu tér alatt (2017. 11. 22.)
 8. Győr többet érdemel(ne) – sebek sokasága csúfítja a várost (2018. 01. 02.)
 9. Ceterum censeo „levélre válaszolni illendő dolog” (2018. 01. 26.)
 10. Vasbetonba merevedett világ(kép) – Győr többet érdemel(ne) (2018. 03. 01.)
 11. Múzeum, ami nincs: évekkel ezelőtt lejárt ígéret – Győr Európa (egyik) kulturális fővárosa szeretne lenni (2018. 03. 04.)
 12. Emlékezésre csábító győr-szigeti illatok (2018. 03. 09.)
 13. Győr többet érdemel(ne) – Rozália sebeitől a Sarló közi fekélyekig (2018. 04. 01.)
 14. Győr többet érdemel(ne) – Jó munkához idő kell? (2018. 04. 23.)
 15. Győr továbbra is többet érdemel(ne) – Baross utcai bibik (2018. 05. 21.)
 16. Győr többet érdemel(ne) – konyhaszagot árasztó gazdasági udvar a klasszicista műemlék lakóházban (2018. 05. 27.)
 17. Mi lesz veled, Rába-parti műemlék csónakház? – A Duna-parti is fölújításra vár (2018. 06. 11.)
 18. Pusztuló patinás pénzügyi palota – Győr többet érdemel(ne) (2018. 06. 12.)
 19. Győr többet érdemel(ne) – kérdéseink és a válaszok (2018. 07. 24.)
 20. Győr többet érdemel(ne) – harmadszor is a Fejérvári-házról (2018. 09. 24.)
 21. Győr többet érdemel(ne) – Továbbra is kérdéses a Schäffer-ház sorsa (2018. 10. 05.)
 22. Két bűz között (2018. 10. 13.)
 23. Kedves nyilvánosság (2018. 11.02.)
 24. Győr többet érdemel(ne) – Lelakott sugárút (2018. 11. 06.)
 25. Győr többet érdemel(ne) – tér-kép szépséghibákkal (2018. 12. 18.)
 26. Győr a dölyfnél többet érdemel(ne) (2019. 01. 13.)
 27. Győr többet érdemel(ne) – sokadszor a Schäffer-házról (2019. 02. 07.)
 28. Kedves Nyilvánosság (2.) – Türelemmel várjuk a választ a győri városházától (2019. 04. 08.)
 29. Kedves Nyilvánosság (3.) – Semmitmondó válaszok a győri városházától (2019. 05. 11.)
 30. Győr többet érdemel(ne) – A Schäffer-házról sokadszor (2019. 05. 15.)
 31. Győr többet érdemel(ne) – levélváltás A HIVATALLAL – a tanulság az olvasóra bízva (2019. 05. 21.)
 32. Győr többet érdemel(ne) – hagyják összedőlni az ország legrégebbi csónakházát? (2019. 05. 27.)
 33. Győr többet érdemel(ne) – apró változások a kamalduli némaság ellenére (2019. 06. 06.)
 34. Győr többet érdemel(ne) – Hajós Alfréd forog a sírjában (2019. 06. 10.)
 35. Győr többet érdemel(ne) – sosem lesz rend a Bécsi-kapu téren? (2019. 06. 16.)
 36. A győri városháza szerint az ilyesmi nem közügy (2019.06.21.)
 37. Győr, Tűz utca: a barokk város szégyene (2019. 07. 19.)
 38. (Győr-)Nyugaton a helyzet változatlan (2019. 07.01.)
 39. Hallgatag városházi hivatalnok, avagy: Győr többet érdemel(ne) (2019.07.18.)
 40. Nem tud az írni… – Nyílt levél Borkai polgármesternek (2019. 08. 29.)
 41. Címzett: a győri polgármester – lássa: a Nyilvánosság (2019. 09.21.)
 42. Elaggott gyönyörűségek a győri Újvárosban

(2019. 09. 26.)

43.) Kifárasztásra játszik a Schäffer-ház tulajdonosa? (2019. 09. 28.)

44.) Győr, Tűz utca? – Borkai Úr, elfogadhatatlan!

(2019. 10. 11.)

45.) Borkai bujkál: fölfújták aztán lefújták (2019. 10. 11.)

46.) Tömegtüntetés: Győr Borkainál sokkal többet érdemel (2019. 10. 12.)

47.) Borkai kétszer NEM (2019. 10. 15.)

48.) Győr Borkainál többet érdemel (2019. 10. 19.)

49.) Borkai dacos hivatala – közben gyűlik a szemét a győri Tűz utcában (2019. 10. 25.)

50.) Haldokló csónakház a Radón (2019. 10. 27.)

51.) Írja meg, oszt jó napot! (2019. 11. 04.)

52.) Borkai után újabb botrány Győrött: ellopták a múzeum arany érmegyűjteményét (2019. 11. 12.)

53.) Megtört a jég: dr. Rákosfalvy válaszolt – dolgoznak a Schäffer-házon (2019. 11. 18.)

54.) Aggódnak és reménykednek Győr városvédői (2019. 12. 11.)

55.) A gőg és dölyf rossz tanácsadó – levél Sándorfi úrnak a győri városházára (2019. 12. 14.)

56.) Schäffer köpönyeget kapott (2019. 12. 18.)

57.) Borkai óta sem változott a „munkamódszer” a győri városházán (2020. 01. 02.)

58.) Győri városháza: borkaiság a neved (2020. 01. 14.)

59.) Gyávaság vagy csakazértis? – Borkai szelleme munkál a győri városházán (2020. 01. 22.)

60.) Régi gondok a győri Újvárosban (2020. 02.02.)

61.) Az újságíró archívumából: Adós győriek (2020.02.15.)

62.) Győri múzeumi (muzeális) titkok (2020.03.01.)

63.) Borkai szelleme kísért Audi-városban… (2020.03.07.)